bg_image
SUCCES CONSULT - FONDURI EUROPENE

Investiții în floricultură, plante medicinale și aromatice (DR-18)

image
image
BENEFICIARI ELIGIBILI
 • fermieri cu excepția persoanelor fizice
 • cooperative agricole și societățile cooperative care reprezintă interesele membrilor fermieri
 • grupuri și organizații de producători
FINANȚARE NERAMBURSABILĂ

65%

VALOAREA FINANTĂRII

max. 100.000 €/proiect 100%

INVESTIȚII ELIGIBILE
 • Investiții în înființarea, extinderea şi/sau modernizarea exploatațiilor specializate în cultura de flori, plante ornamentale, plante medicinale și plante aromatice, atât pentru culturile în câmp cât și pentru culturile în spații protejate;
 • Dotarea tehnică a fermelor cu utilaje agricole, inclusiv remorci și semiremorci tehnologice specifice florilor, plantelor aromatice, medicinale și ornamentale atât pentru culturile în câmp cât și pentru culturile în spații protejate;
 • Înființarea, extinderea şi/sau modernizarea unităților de condiționare și/sau depozitare;
 • Înființarea, extinderea şi/sau modernizarea unităților de procesare de la nivelul fermei;
 • Înființarea/dezvoltarea componentei de comercializare/marketing la nivel de exploatație, inclusiv magazinele la poarta fermei sau rulotele alimentare;
 • Înființarea şi/sau modernizarea echipamentelor pentru irigații;
 • Producerea şi utilizarea energiei din surse regenerabile (solară, eoliană, geotermală, aerotermală, hidrotermală etc.);
 • Investiții în active necorporale.
-

Solicită o consultanţă gratuită completând formularul de mai jos!