Consultanţă de calitate - Bistriţa - Năsăud

Suntem o echipă care crede în ideile de afaceri ale clienţilor săi !

Echipa de consultanţă Succes Consult, Bistrita-Năsăud are ca obiectiv principal elaborarea planurilor de afaceri pentru programe cu finantare nerambursabilaMisiunea serviciilor oferite de agenţia noastră de consultanţă în vederea obţinerii de finanţări nerambursabile din fonduri europene şi naţionale, are ca principal scop redactarea de proiecte corecte si eligibile. Transpunem idei de afaceri în realitate, oferind clienţilor noştrii cele mai bune soluţii pentru finanţarea şi implementarea ideilor de afaceri.

consultanta echipa

Oferim consultanţă la locul implementarii planului de afaceri

Agentia de consultanta Succes Consult / Consultanţii noştrii se deplasează la toate proiectele pentru  a discuta cu cei interesaţi de servicii de consultanţă în vederea realizării şi implementării de proiecte din fonduri nerambursabile. Serviciile noastre de  consultanţă oferă toate informatiile utile, precum şi soluţiile ideale pentru realizarea şi implementarea proiectuluiPentru fiecare proiect, realizăm gratuit studiul de eligibilitate, prezentănd  soluţiile optime pentru încadrarea în condiţiile fiecărui program în parte. Susţinem toate proiectele realizabile, aducând finanţarea necesară pentru implementarea lor.

Valorile Succes Consult

 1. CALITATE – excelenţă în prestarea serviciului;
 2. ORIENTARE CĂTRE CLIENT – dorinta permanentă de a satisface cerinţele clienţilor şi de a le depăşi aşteptările;
 3. RESPECT – relaţii durabile cu clienţii, partenerii şi colaboratorii noştri;
 4. SPIRIT ANTREPRENORIAL – management profesionist, orientat spre inovare si dezvoltare permanentă;
 5. ÎMBUNĂTĂŢIREA CONTINUĂ – preocupare constantă pentru îmbunătăţirea şi diversificarea gamei de servicii.
 6. GARANTII – oferim mai multe tipuri de garantii contractuale clientilor nostrii.

Expertiză pentru realizarea şi implementarea proiectelor – Fonduri europene si Start-Up Nation 2018

 

Serviciile de consultanta oferite cuprind parcurgerea tuturor etapelor şi întocmirea documentaţiilor necesare pentru obţinerea de fonduri nerambursabile, de la ideee până la finalizarea perioadei de raportare specifică programului,consultanţii noştrii fiind alături de clienţi pe întreaga durată a realizării proiectului :

 1. Definirea  proiectului ;
 2. Determinarea eligibilităţii proiectului ;
 3. Consultanţă pentru eliberarea documentelor necesare întocmirii proiectului;
 4. Realizarea documentaţiei pentru accesarea fondurilor nerambursabile: cereri de finanţare, planuri de afaceri , studii de fezabilitate, memorii justificative, analize de piaţă, studii de oportunitate, analize cost-beneficiu (analiză financiară, analiză socio-economică, analiză de senzitivitate şi risc) şi alte documente suport.
 5. Consultanţa pentru întocmirea dosarelor de achiziţii şi asistenţă în realizarea licitaţiilor aferente unui proiect
 6. Întocmirea cererilor de plată ;
 7. Coordonarea parteneriilor implicaţi in procesul obţinerii finanţării: arhitecţi, proiectanţi, diriginţi  de şantier, furnizori de bunuri şi servicii, etc;
 8. Asistenţă in relaţia cu autoritatea de management a programului de finanţare
 9. Asistenţă pe perioada de monitorizare a proiectului, respectiv 3-7 ani (in functie de program) după finalizarea implementării acestuia.

Oferim servicii de consultanţă pentru persoane juridice si persoane fizice autorizate în vederea obţinerii de fonduri nerambursabile din diverse surse de finanţare pe urmatoarele domenii de activitate:producţie, prestări servicii, comerţ, medicină umană şi veterinară, turism, agricultură şi zootehnie, resurse umane, cercetare-dezvoltare-inovare etc.