SubMasura 4.1.2-4.1.3 - Condiționare și procesare în fermă și marketing - modernizare exploataţiei - modernizarea fermei

Condiționare și procesare în fermă și marketing – modernizare exploataţiei

 • FONDURI EPUIZATE

 • Sectorul Vegetal, Sectorul Zootehnic Detalii

Beneficiari eligibili

 • PFA, II, IF, SRL, SA, SNC, SCS, SCA, SCCP,
 • Societate agricolă, Societate cooperativă agricolă,
 • Cooperativă agricolă,
 • Institute de cercetare-dezvoltare din domeniul agricol,
 • Grupuri de producători și organizațiile de producători,
 • Composesorate, obștile și alte forme asociative.

Valoarea finanțării

max. 1.500.000 euro

Ferme zootehnice:

 • 000 SO – 500.000 SO – max. 1.000.000 euro
 • 000 SO – 1.000.000 SO – max. 1.000.000 euro
 • de peste 1.000.000 SO – max. 1.000.000 euro
 • Cooperative și grupuri de producători și organizații de producători – max.1.500.000 euro

ALOCAREA FINANCIARĂ: 110 milioane euro

Intensitatea finanțării 90%

Operațiuni/ Acțiuni eligibile

 • Înființarea, extinderea şi/sau modernizarea unităților de condiționare și procesare a produselor agricole la nivel de fermă;
 • Înființarea, extinderea şi/sau modernizarea unităților de procesare a produselor agricole la nivel de fermă (doar ca o componentă secundară a proiectului);
 • Înființarea/dezvoltarea componentei de comercializare (magazine la poarta fermei, rulote alimentare etc) (doar ca o componentă secundară a proiectului);
 • Înființarea, extinderea şi/sau modernizarea căilor de acces în cadrul fermei, inclusiv a utilităţilor şi racordărilor doar ca și componentă secundară;
 • Investiții în producerea şi utilizarea energiei din surse regenerabile (doar ca și componentă secundară a proiectului);
 • Investiții în instalații pentru producerea de energie electrică și/sau termică (ca și componentă secundară a proiectului);
 • Investiții necorporale: achiziționarea sau dezvoltarea de software și achiziționarea de brevete, licențe, drepturi de autor, mărci (ca și componentă secundară a proiectului).

Angajamente

Menținerea investiției: 5 ani

Perioada de implementare

36 de luni

 

 • Sectorul Vegetal
 • Sectorul Zootehnic