Submasura 6.3

Sub-Masura 6.3. – Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici

Sub-Masura 6.3 – Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici

 Imbunatatirea performantei economice a tuturor exploatatiilor agricole si facilitarea restructurarii si modernizarii exploatatiilor, in special in vederea cresterii participarii pe piata si a orientarii spre piata, precum si a diversificarii activitatilor agricole  si are ca scop imbunatatirea managementului exploatatiei agricole de mici dimensiune si resterea orientarii catre piata si a veniturilor exploatatiilor agricole de mici dimensiuni.

Solicitanti eligibili pentru acest sprijin

 1. Persoana fizica inregistrata si autorizata PFA
 2. Societate cu raspundere limitata cu asociat unic/ majoritar (majoritate absoluta 50%+1) SRL/SRL-D

Valori ale finantarii nerambursabile ale acestei masuri:

– 15.000 de euro, procentul de finantare nerambursabila fiind de 100%.

Sprijinul pentru dezvoltarea fermelor mici se va acorda sub forma de prima in doua transe, astfel 75% din cuantumul sprijinului la semnarea Deciziei de Finantare si 25% din cuantumul sprijinului se va acorda cu conditia IMPLEMENTARII CORECTE a Planului de Afaceri, fara a depasi 3/5 ani (5 ani pentru exploatatiile pomicole), de la semnarea Deciziei de Finantare.

Criterii de eligibilitate:Pentru dezvoltarii fermelor mici, principiul finantarii nerambursabile este transformarea structurala si deschiderea spre piata a fermelor mici cu potential de a deveni intreprinderi agricole viabile si de a creste capacitatea de a identifica noi oportunitati de valorificare a productiei acestora.

Solicitantii eligibili trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii obligatorii:

 1. Sa fie fermieri care au drept de proprietate si / sau drept de folosinta pentru o exploatatie agricola care intra in categoria de ferma mica, cu exceptia persoanelor fizice neautorizate
 2. Sa fie persoane juridice romane
 3. Sa actioneze in nume propriu
 4. Sa aiba varsta de cel putin 18 ani la data depunerii Cererii de Finantare si sa aiba invatamantul minim de 8 clase
 5. Sa se incadreze intr-una din formele de organizare eligibile la data depunerii Cererii de finantare, indiferent de date infiintarii formei respective de organizare:
  • Persoana Fizica inregistrata si Autorizata (PFA, intreprinzator titular al unei intreprinderi individuale, intreprindere familiala)
  • Societate cu raspundere limitata cu asociat unic / majoritar (majoritate absoluta 50% + 1), reprezentata prin:
   • Asociat unic care are si calitatea de administrator al societatii
   • Asociat majoritar care are si calitatea de administrator al societatii. In cazul persoanei juridice cu actionariat multiplu, asociatul majoritar trebuie sa exercite controlul efectiv pe intreaga durata de valabilitate a Deciziei de finantare
 6. Sa respecte incadrarea in categoria de microintreprinderi sau intreprinderi mici
 7. Sa nu creeze conditii  artificiale pentru a obtine in mod necuvenit un avantaj,
 8. Detine o exploatatie agricola care indeplineste urmatoarele conditii:
  • O dimensiune economica cuprinsa intre 8.000 – 11.999 SO
  • Este inregistrata ca microintreprindere / intreprindere mica
  • Este inregistrata de solicitant, in nume propriu sau sub forma de organizare eligibila pentur accesarea sprijinului, cu cel putin 24 de luni inainte de solicitarea sprijinului prin intermediul sub-masurii in Registrul Unic de Identificare – APIA si / sau Registrul National al Exploatatiilor – ANSVSA, precum si la Primarie in Registrul Agricol
 9. Sa prezinte un plan de afaceri
 10. Nu a beneficiat de sprijin anterior prin aceasta sub-masura din PNDR 2014 – 2020
 11. In cazul investitiilor in exploatatii viticole pentru soiurile de struguri de vin, vor fi eligibile doar exploatatiile de vita de vie pentru vin din arealele viticole
 12. In cazul infiintarii / reconversiei plantatiilor pomicole, vor fi luate in considerare pentru sprijin doar speciile eligibile si suprafetele incluse in Anexa din Cadrul National de Implementare
 13. Implementarea planului de afaceri trebuie sa inceapa in termen de cel mult 9 luni de la data semnarii deciziei de acordare a sprijinului
 14. Inaintea solicitarii celei de-a doua transe de sprijin, beneficiarul face dovada cresterii performantelor economice ale exploatatiei, prin comercializarea productiei proprii in procent de minimum 20% din valoarea primei transe de sprijin
 15. Sa aiba stabilit domiciliul / sediul social in Unitatea Administrativ Teritoriala in care este inregistrata exploatatia

Documente necesare :

 1. Copiile dupa actul de  proprietate/ folosinta pentru exploatatia agricola;
 2. Pentru terenul agricol: documentul care atesta dreptul de proprietate asupra terenului agricol conform prevederilor legislatiei in vigoare  si/sau contractul de concesionare valabil la data depunerii Cererii de Finantare;
 3. Acte de proprietate conform legislatiei in vigoare, sau contract de concesiune/ contract de arenda valabile la data depunerii Cererii de finantare. Suprafata de teren eligibila pentru vatra stupinei este de minim 5 mp/stup si 50 mp pentru fiecare pavilion apicol.
 4. Pentru cladiri: actul de proprietate asupra cladirii; alte documente care demonstreaza dreptul de folosinta asupra cladirii (contract de arenda/ concesiune) valabile cel putin 10 ani.
 5. Pentru animale, pasari si familii de albine: extrasul din Registrul Exploatatiei emis de ANSVSA/ DSVSA/ Circumscriptia Veterinara actualizat cu cel mult 30 zile inaintea datei depunerii Cererii de Finantare din care sa rezulte efectivul de animale (suine, bovine, ovine, caprine) ; documentul emis de forma asociativa apicola privind inregistrarea stupilor si stupinelor constând in numerele placutelor de identificare pentru fiecare stup si panourile de identificare a stupinelor in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare, precum si Carnetul stupinei, actualizate cu cel mult 30 de zile inaintea datei depunerii Cererii de Finantare;
 6. Copiile situatiilor financiare pentru anii “n” si dupa caz, “n‐1”, unde “n” este anul anterior depunerii Cererii de Finantare, inregistrate la Administratia Financiara
 7. Copia actului de identitate al reprezentantului legal de proiect
 8. Copia Certificatului de inregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comertului
 9. Copia diplomei de absolvire/ certificatului de calificare profesionala/ certificatului de absolvire/ certificatului de competente profesionale/ documentului emis in urma absolvirii cursurilor de instruire/ documentului care atesta absolvirea invatamântului minim
 10. Documentul emis de institutia financiar‐bancara in care sa se mentioneze denumirea si adresa institutiei financiar‐bancare, titularul contului, CUI‐ul titularului si codul IBAN al contului prin care se deruleaza proiectul FEADR.

Cere o evaluare online pentru Sub-Masura 6.3 – Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.