Start Up Nation 2022  Proceduri Si Implementare

StartUp Nation 2022 – Proiectul de procedură și punctajul

StartUp Nation 2022: Proiectul de procedură și punctajul. Ministerul Antreprenoriatului și Turismului a publicat vineri proiectul de procedură de implementare pentru viitorul program Start-Up Nation 2022, prin care ar urma ca antreprenorii aflați la început de drum să poată obține finanțări nerambursabile de la stat de câte 100.000 sau 200.000 de lei, cu anumite condiții, pintre care și aportul propriu la investiție.

În anul 2022, programul are alocate doar credite de angajament, deocamdată, de 500 de milioane de lei, care necestă tranformarea în credite bugetare, prin rectificare de buget, pentru a se putea face și plăți.

Principala noutate ar fi faptul că se elimină acea „licitație” de locuri de muncă nu create care a condus la supralicitarea acestui criteriu în planurile de afaceri de la Start-Up Nation ediția a doua și la eșecul multor proiecte supradimensionate.

Printre principalele noutăți SUN 3 enumerăm:

  1. Numărul locurilor de muncă nou-create nu se mai punctează și nu constituie motiv de departajare la punctaje egale, dar a rămas drept condiie de intrare și de diferențiere a nivelului maxim de grant acordat:

    Pentru aplicanții care își asumă crearea și menținerea unui singur loc de muncă prin intermediul programului – alocaţie Financiară Nerambursabilă(AFN) – maxim 100.000 lei/beneficiar, sumă care poate reprezenta maxim 95% din valoarea cheltuielilor eligibile (inclusiv  TVA pentru societățile neplătitoare) aferente proiectului. Pentru aplicanții care își asumă crearea și menținerea unui singur loc de muncă prin intermediul programului, valoarea acestor cheltuieli (salarii, utilități, servicii de contabilitate și chirii) reprezintă o sumă forfetară de maxim 5.000 lei din valoarea cheltuielilor eligibile aprobate în urma verificării cererii de finanțare, respectiv din suma cheltuielilor aprobate la decont. Decontarea se face în baza cererii beneficiarului însoțită  de documentele care să ateste angajarea a minim 1 loc de muncă;

    Pentru aplicanții care își asumă crearea și menținerea a două locuri de muncă prin intermediul programului – alocaţie Financiară Nerambursabilă(AFN) – maxim 200.000 lei/beneficiar, sumă care poate reprezenta maxim 95% din valoarea cheltuielilor eligibile (inclusiv  TVA pentru societățile neplătitoare) aferente proiectului. Pentru aplicanții care își asumă crearea și menținerea a două locuri de muncă prin intermediul programului, valoarea acestor cheltuieli (salarii, utilități, servicii de contabilitate și chirii) reprezintă o sumă forfetară de maxim 10.000 lei din valoarea cheltuielilor eligibile aprobate în urma verificării cererii de finanțare, respectiv din suma cheltuielilor aprobate la decont. Decontarea se face în baza cererii beneficiarului însoțită  de documentele care să ateste angajarea a minim 2 locuri de muncă;

  1. S-a introdus aportul propriu de 5%, 10% sau 15% drept criteriu de punctaj. Cine asigură 15% are punctaj mai mare la acest criteriu.
  2. Pe domenii de activitate, antreprenorii din producție și industrii creative sunt favorizați la punctaj.
  3. Se puntează ponderea tehnologiilor introduse în planul de afaceri.
  4. Se punctează investițiile de protecțe a mediului.
  5. Sunt favorizate firmele care au măcar un asociat ce a urmat cursuri de calificare în antreprenriat și în competențe digitale.
  6. Sunt favorizați antreprenorii care exploatează brevete de invesnții sau diverscercetări științifice.
  7. La punctaje egale va prevala:

– punctajul obţinut la criteriul aferent domeniului de activitate(secţiunea A din criteriile de evaluare);

– punctajul obţinut la criteriul aferent investiției (secţiunea C din criteriile de evaluare);

– punctajul obținut la criteriul aferent componentei de dezvoltare durabilă (secţiunea D din criteriile de evaluare);

– punctajul obținut la criteriul cursurilor de pregătire antreprenorială (secţiunea E din criteriile de evaluare);

– punctajul obținut la criteriul aferent cursurilor de competențe digitale (secţiunea F din criteriile de evaluare);

– punctajul obtinut la criteriul aferent debutului în afaceri (sectiunea G din criteriile de evaluare);

– punctajul obtinut la criteriul aferent componentei de inovare a proiectului (sectiunea H din criteriile de evaluare);

– valoarea exactă a procentului aferent investitiei in echipamente;

– data şi ora înscrierii în program.

    „Programul Start-Up Nation este apreciat de mediul de afaceri, fiind cunoscut datorită rezultatelor reale în economia românească. Din acest motiv, ne propunem să lansăm în perioada aprilie-mai o a treia ediție, dar care să vină cu îmbunătățiri. În primul rând, ne dorim simplificarea înscrierilor electronice, prin eliminarea planului de afaceri și înlocuirea lui cu un formular electronic simplu, ușor de parcurs și de înteles, cu pași intuitivi și predictibili. De asemenea, împreună cu partenerii de la Serviciul de Telecomunicații Speciale, lucrăm la o aplicație informatică, care, prin interogare automată a tuturor bazelor de date aferente instituțiilor de stat implicate în emiterea documentelor necesare derulării schemei, va conduce la verificări ale criteriilor administrative și de eligibilitate în timpi record, fără a fi nevoie de niciun alt document de la aplicant”, a declarat Constantin-Daniel Cadariu, ministrul antreprenoriatului și turismului

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.