RURAL-INVEST-SUCCES-CONSULT-BISTRITA

Finanțarea capitalului de lucru și a investițiilor pt. producătorii din mediul rural și urban mic

Beneficiari eligibili

 • IMM –uri, Start-up-uri, PFA, II , IF, Profesii liberale din domeniul agriculturii, pescuitului, acvaculturii și sectorului alimentar.

Valoarea creditului

 • 5.000.000 lei – capital de lucru
 • 10.000.000 lei –  investiţii

Activități finanțate

Investiții:

 • achiziţia de terenuri agricole şi achiziţia de părţi sociale ale întreprinderilor din domeniul agriculturii, pescuitului, acvaculturii şi industriei alimentare;
 • dotare/retehnologizare şi automatizare;
 • alinierea la obiectivele de mediu care să genereze eficienţă şi independenţă energetică;
 • adeverinţe de depozitare pentru producătorii de cereale;
 • în sectoarele de agricultură, industrie alimentară, piscicultură şi acvacultură.

Capital de lucru

Credite propuse

 • Credite de investiții
 • Credite/linii de credit pentru capital de lucru

Perioada de creditare

 • 72 luni pt. investiții
 • 36 luni pt. capital de lucru

Perioada de grație: max. 18 luni pt. creditele de investiții

Costurile propuse

Dobânda aferentă finanțării garantate:

 • ROBOR 3M +1.9 %/an

Garanții

 • Garanție oferită de Statul român în procent de max. 90% din valoarea finanțării
 • Ipotecă legală imobiliară asupra activelor finanţate din credit
 • Ipotecă legală asupra soldurilor creditoare ale tuturor conturilor deschise de beneficiarii programului la instituţia de creditare
 • Alte garanții colaterale, dupa caz

Valoarea propusă a ajutorului de stat

 • dobânda subventionată 100% pe o perioada de 12 luni, calculată de la data primei trageri a creditului;
 • comisionul de risc și comisionul de administrare subvenționate 100% pe toată perioada de garantare.

Serviciile noastre

 • Analiza situațiilor financiare și istoricul de activitate al cliențiilor
 • Propunerea Băncii Comerciale pentru creditare
 • Înregistrarea în platformele online de creditare
 • Contactarea Băncii/Bănciilor Comerciale în vederea întocmirii dosarului de creditare
 • Tehno-redactarea formularelor bancare și ale FNGCIMM
 • Realizarea planului de afaceri, fluxului de numerar, bugetului de venituri și cheltuieli pe durata de creditare 36/72 de luni
 • Transmiterea dosarului de creditare la Bancă/Bănci Comerciale
 • Stabilirea întâlnirii clientului cu reprezentantul Băncii/Băncilor Comerciale
 • Consilierea clienților în vederea semnării contractului de creditare
 • Monitorizarea eventualelor schimbări ale programului și informarea cliențiilor

Solicită consultanţă online gratuită completând formularul de mai jos!