Program-Regional-Nord-Est-1.3A-SUCCES-CONSULT-BISTRITA

Program Regional Nord-Est 1.3A (PRNE 1.3A) – Sprijin pentru microîntreprinderi

BENEFICIARI ELIGIBILI

  • Microîntreprinderi și întreprinderi mici non agricole din mediul rural și din mediul urban, inclusiv din satele aparținătoare acestora din regiunea Nord-Est

INTENSITATEA FINANȚĂRII

90%

VALOAREA FINANȚĂRII

  • min. 50.000 €
  • max. 200.000 €

Alocare financiară: 32 – 48 mil. euro

ACTIVITĂȚI ELIGIBILE

  • Lucrări de construcții/modernizări a spațiilor de producție/prestare de servicii;
  • Achiziții de echipamente/mobilier;
  • Achiziționarea de instalații/echipamente specifice în scopul obținerii unei economii de energie – panouri solare, panouri fotovoltaice;
  • Achiziții de active necorporale: brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi și active similare;
  • Activități de marketing/branding.
  • Activități de digitalizare

 

Solicită consultanţă online gratuită completând formularul de mai jos!