Programe guvernamentale de creditare 2023

Program derulat de Ministerul Finanţelor Publice prin Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru IMM (FNGCIMM)

Eligibilitatea solicitantului

 • IMM INVEST: Microîntreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii, întreprinderi mici cu capitalizare de piaţă medie;
 • AGRO IMM INVEST: Microîntreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii, întreprinderi mici cu capitalizare de piaţă medie;
 • AGRO IMM INVEST – Domeniile de activitate eligibile: agricultură, pescuit, acvacultură și sectorul alimentar.
 • Nu se solicită Certificat de situație de urgență;

Valoarea Finanțării

 • Capital de lucru pentru microîntreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii, întreprinderi mici cu capitalizare de piaţă medie: max. 5.000.000 lei;
 • Investiții pentru microîntreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii, întreprinderi mici cu capitalizare de piaţă medie: max. 10.000.000 lei.

Garanție de stat

 • Statul garantează până la 80% pentru microîntreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii, întreprinderi mici cu capitalizare de piață medie.
 • Statul garantează până la 90% pentru microîntreprinderi și întreprinderi mici.

Activități și cheltuieli eligibile

 • Credite pentru capital de lucru: salarii, cheltuieli cu furnizorii, utilități, taxe la bugetul de stat, materii prime, consumabile, alte materiale, alte cheltuieli de exploatare.

 • Credite pentru investiții: realizarea unor investiții pentru dezvoltarea afacerii.
 • Refinanțarea altor credite de investiții.

Avantaje

 • Statul garantează până la 90% din valoarea creditului pentru microîntreprinderi și întreprinderi mici și 80% pentru microîntreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii, întreprinderi mici cu capitalizare de piață medie.
 • Nu se plătește dobândă, comision de garantare sau alte costuri de acordare, acestea fiind subvenționate în procent de 100% de la Bugetul de Stat.

Serviciile noastre

 • Analiza situațiilor financiare și istoricul de activitate al cliențiilor.

 • Propunerea Băncii Comerciale pentru creditare.
 • Înregistrarea în platforma IMM Invest.
 • Contactarea Băncii / Bănciilor Comerciale în vederea întocmirii dosarului de creditare.
 • Tehno-redactarea formularelor bancare și ale FNGCIMM.

 • Realizarea planului de afaceri, fluxului de numerar, bugetului de venituri și cheltuieli pe durata de creditare 36 / 72 de luni.
 • Transmiterea dosarului de creditare la Bancă / Bănci Comerciale.
 • Stabilirea întâlnirii clientului cu reprezentantul Băncii / Băncilor Comerciale.
 • Consilierea clientul în vederea semnării contractului de creditare.
 • Monitorizarea eventualelor schimbări ale programului IMM Invest și informarea cliențiilor.

Rata creditului

 • Capital de lucru: 36 luni, cu posibilitatea de prelungire cu 36 de luni.
 • Investiții: 72 de luni, fără posibilitatea de prelungire, 18 luni perioadă de grație la plata ratelor.

Ajutor de stat

 • Perioada de acordare a grantului pentru plata dobânzii este de 12 luni de la data acordării creditului. Exceptând programul Agro IMM Invest.
 • Un beneficiar poate solicita mai multe tipuri de credite (capital de lucru + credit de investiţii) cu o valoare cumulata de maxim 10.000.000 lei.
 • Garanție de stat de până la 90% din valoarea creditului.
 • Comisioanele de administrare și risc sunt subvenționate 100% pe toată perioada de garantare.

Solicită consultanţă online gratuită completând formularul de mai jos!