Declarația de Confidențialitate SUCCES

1. Despre această Declarație de confidențialitate
Noi, Grupul de firme SUCCES, avem în componență următoarele societăți: S.C. SUCCESCONSULT S.R.L. cu sediul social în Sat Cășeiu, Nr. 337, jud. Cluj, telefon 0727 685 838, 0749 353 485, înmatriculată la O.R.C. de pe lângă Tribunalul Cluj sub nr.J12/2734/2018, având C.U.I. 39528746 şi contul bancar deschis la BANCA COMERCIALAROMANA SA, nr. cont RO78 RNCB 0038 1641 8924 0004,S.C. CONSULTANTA DE SUCCES S.R.L. cu sediul social în Sat Sintereag, Nr. 218, jud. Bistrita-
Nasaud, telefon 0727 685 838, 0749 353 485, înmatriculată la O.R.C. de pe lângă Tribunalul
Bistrita sub nr. J06/1271/2019, având C.U.I. 41714384 şi contul bancar deschis la BANCA
COMERCIALA ROMANA SA, nr. cont RO37 RNCB 0038 1650 7244 0001,
S.C. EMPERSOFT CRM S.R.L. cu sediul social în Sat Sintereag, Nr. 218, jud. Bistrita-Nasaud,
telefon 0727 685 838, 0749 353 485, înmatriculată la O.R.C. de pe lângă Tribunalul Bistrita
sub nr. J06/992/2019, având C.U.I. 41402749 şi contul bancar deschis la BANCA COMERCIALA
ROMANA SA, nr. cont RO49 RNCB 0038 1641 6751 0004,
și suntem responsabili de protecția datelor cu caracter personal. Prezenta Declarație de
Confidențialitate se aplică pentru toate societățile care fac parte din Grupul de firme.
În continuare, denumirea “SUCCES” va fi utilizată pentru a face referire la toate societățile
din grupul de firme.
Prezenta Declarație de confidențialitate are scopul de a explica într-un mod simplu și
transparent ce tip de date personale colectăm în legătură cu dumneavoastră, cum le
prelucrăm și cum le păstrăm. Această declarație se aplică următoarelor persoane:
 Toți foștii, actualii și potentialii clienți ai SUCCES care intră în contact cu una
dintre societățile din grup sau cu întregul grup de firme. Avem obligația legală
de a păstra datele pe care le colectăm despre dvs., inclusiv o anumită perioadă
de timp după încetarea relației.

Datele cu caracter personal se referă la orice informație care ne comunică ceva despre dvs.
sau pe care o putem corela cu dvs. Acestea includ numele, adresa, data nașterii, numărul de
cont, adresa IP sau informațiile despre plățile pe care le-ați efectuat din contul dvs. bancar.
Prelucrarea se referă la toate operațiunile pe care le putem face în privința datelor, cum ar fi
colectarea, înregistrarea, stocarea, ajustarea, organizarea, utilizarea, divulgarea, transferul și

ștergerea acestora. Ne comunicați informații cu caracter personal atunci când deveniți
client, vă înregistrați la serviciile noastre online, completați un formular online, semnați un
contract, folosiți produsele și serviciile noastre sau ne contactați prin intermediul unuia
dintre canalele noastre.
De asemenea, folosim date care sunt disponibile legal din surse publice, din mass media,
sau care sunt furnizate în mod legitim de alte companii sau terti.
2. Tipurile de date pe care le colectăm despre dvs.
Datele cu caracter personal pe care le colectăm includ:
 Date de identificare, cum ar fi numele, prenumele, data și locul nașterii, codul
numeric personal, adresa de e-mail și adresa IP a computerului sau a
dispozitivului dvs. mobil, informații poștale și alte informații utilizate pentru a
expedia un document, date de facturare, precum și în cazul în care serviciile
poștale sau curierat sunt furnizate prin intermediul unuia dintre transportatorii
parteneri.
 Informații financiare, cum ar fi numere de cont bancar pentru viramente în
urma unor tranzactii.
 Informații despre computer și conexiune, cum ar fi statisticile privind afișările de
pagină, traficul către și de la site-uri, adresa URL de trimitere, adresa IP și
istoricul de navigare.

Informații personale colectate din alte surse
 Social Media. Vă permitem sa distribuiti informatii pe site-uri de socializare (ex:
Facebook) Aceste site-uri ne pot oferi acces automat la anumite informatii
personale pe care le pastrează despre dvs. (ex. adresa de e-mail). Prin asocierea
unui cont administrat de un site de socializare cu contul dvs. și autorizându-ne
să accesăm aceste informații, sunteți de acord că putem colecta, utiliza și păstra
informațiile furnizate în conformitate cu acest acord de confidențialitate.
 În situația în care ne furnizați informații personale despre o altă persoană fizică,
trebuie sa faceti acest lucru numai cu acordul acelei persoane. Trebuie să o
informați cum colectăm, folosim, dezvăluim și păstrăm informațiile personale în
conformitate cu acest acord de confidențialitate.

Datele sensibile
Nu înregistrăm date sensibile privind sănătatea dvs., etnia, credințele religioase sau politice,
cu excepția cazurilor în care acest lucru este absolut necesar.
Datele minorilor
Conținutul site-ului și a informațiilor promovate de SUCCES nu este destinat minorilor dar
conținutul său nu este vătămător pentru aceștia. Nu colectăm informații și date ale
minorilor sub 16 ani.
3. Ce facem cu datele dvs. Personale?
Folosim datele dvs. personale doar în scopuri legitime de afaceri. Aceste scopuri includ:

 Administrarea. Atunci când încheiem un contract de Prestări servicii între
Prestator și Beneficiar avem obligația legală de a colecta datele personale care
verifică identitatea dvs. (de exemplu, o copie după cartea de identitate sau
pașaport) și de a evalua dacă vă putem accepta în calitate de client. De
asemenea, trebuie să cunoaștem adresa și numărul dvs. de telefon pentru a vă
putea contacta.
 Furnizarea de produse și servicii. Folosim informațiile despre dvs. cu scopul
de a evalua dacă sunteți eligibil pentru anumite linii de finanțare.
 Marketing personalizat. Putem să vă trimitem scrisori, e-mailuri sau mesaje
text pentru a vă oferi sau propune achiziționarea unui produs sau un serviciu pe
baza circumstanțelor dvs. Personale.
 Furnizarea celor mai potrivite produse și servicii. Atunci când vizitați site-ul
nostru web, când sunați la biroul nostru colectăm informații despre dvs.
Analizăm aceste informații pentru a identifica nevoile dvs. potențiale și evaluăm
adecvarea produselor sau serviciilor. De exemplu, putem să vă sugerăm
oportunități de investiții adecvate profilului dvs.

Putem să folosim datele dvs. pentru a vă trimite oferte personalizate prin poștă, e-mail sau
pe site-ul nostru web. Aveți dreptul de a vă opune, în orice moment, la activitățile comerciale
sau de marketing direct, cu condiția să nu se suprapună cu clauzele contractuale care
prevad altfel.
 Prevenirea și detectarea fraudei și securitatea datelor. Avem datoria de a
proteja datele dvs. personale, de a preveni, a detecta și a limita încălcarea
securității datelor. Acestea includ informațiile pe care suntem obligați să le
colectăm despre dvs., ca de exemplu: în scopul conformității cu regulamentele
privind combaterea fraudelor cu fonduri Europoene, a finanțării actelor de
terorism sau a fraudei fiscale.

Toate tipurile de date pe care le prelucrăm în orice scop încercam să le reducem sau chiar
să evităm pe cât de mult posibil preluarea și prelucrarea datelor cu caracter personal.
4. Cui și de ce împărtășim datele dvs?
Putem divulga informațiile despre dvs. sau datele personale unor terțe părți.
Această divulgare de date poate fi necesară pentru ca noi să vă oferim acces la serviciile
noastre, pentru a putea îndeplini obiectul contractului, sau în situația în care pentru
prestarea serviciului este necesar absolut necesar aportul unui terț. De asemenea, mai
putem divulga informații sau date personale pentru a ne conforma obligațiilor legale
naționale, pentru a ne optimiza activitățile de marketing și publicitate sau să prevenim, să
detectăm, să atenuăm și să investigăm activitățile frauduloase sau ilegale legate de serviciile
noastre. Încercăm totodată să minimizăm cantitatea de informații personale pe care le
dezvăluim la ceea ce este direct relevant și necesar pentru a îndeplini scopul specificat. Nu
vindem, închiriem sau dezvăluim în alt fel informațiile dvs. personale unor terțe părți în
scopuri de marketing și publicitate fără obținerea în prealabil a acordului dvs.
Parteneri ai SUCCESCONSULT și furnizori de servicii după cum urmează:

Transferăm date în cadrul firmelor din Grupul de firme SUCCES în scop operațional, de
reglementare sau de raportare. De exemplu: pentru a efectua verificarea noilor clienți sau
pentru a furniza anumite servicii.
În cazul în care folosim alți furnizori de servicii, nu comunicăm decât datele cu caracter
personal care sunt strict necesare pentru realizarea unei anumite sarcini sau a unui anumit
serviciu.
Furnizorii de servicii ne sprijină cu activități de tipul:
Servicii de curierat, recuperări creanțe, servicii de certificare, servicii de transport, servicii de
internet, de transmitere a mesajelor pe e-mail, servicii de telefonie mobilă, servicii de plăți
bancare, servicii de marketing, de mentenanță IT, administrare website, servicii de protecția
muncii sau servicii de emitere bonuri valorice.
În toate aceste cazuri partenerii sau furnizorii de servicii aleg să respecte
regulamentul european de protectie a datelor.
5. Drepturile dvs. și cum le respectăm
Respectăm drepturile dvs. în calitate de client sau partener de afaceri iar pentru a expune
transparent utilizarea informațiilor dvs. personale vă aducem la cunoștință că drepturile
dumneavoastră sunt următoarele:
 Dreptul de a accesa informațiile
Aveți dreptul de a solicita un raport al datelor dvs. cu caracter personal pe care le
prelucrăm.
 Dreptul la rectificare
Dacă datele dvs. personale sunt incorecte, aveți dreptul să ne solicitați să le rectificăm. În
cazul în care comunicăm terților date corectate ulterior, vom informa și respectivii terți în
acest sens.
 Dreptul de a vă opune prelucrării datelor
Puteți să vă opuneți folosirii datelor dvs. personale de către societățile din grupul nostru.
Puteți să vă exercitați acest drept online sau telefonic. Vom lua în considerare opoziția dvs.
chiar și dacă prelucrarea informațiilor dvs. are vreun impact nejustificat asupra dvs. care
impune încetarea prelucrării datelor respective.
De asemenea, puteți să vă opuneți primirii de mesaje comerciale personalizate din partea
noastră. Când deveniți client SUCCES, vă întrebăm dacă doriți să primiți oferte personalizate.
În cazul în care vă răzgândiți ulterior, puteți opta să nu mai primiți mesaje din partea
noastră folosind linkul pentru „dezabonare” din subsolul fiecărui e-mail comercial. Nu puteți
să vă opuneți prelucrării datelor dvs. cu caracter personal de către SUCCES dacă avem
obligația legală de a le prelucra; dacă este necesar să încheiem un contract cu dvs.; dacă
prin contract ne-am obligat să vă trimitem informații personalizate iar dumneavoastră v-ați
obligat să le primiți, chiar dacă ați optat să nu mai primiți mesaje comerciale personalizate.
 Dreptul la restricționarea prelucrării

Aveți dreptul de a ne solicita să restricționăm utilizarea datelor dvs. cu caracter personal în
cazul în care:
• considerați că informațiile sunt inexacte;
• prelucrăm datele în mod illegal;
• SUCCES nu mai are nevoie de datele respective dar doriți să le păstrăm în vederea utilizării
într-o acțiune în justiție;
• v-ați opus utilizării datelor dvs. personale de către SUCCES în interesele legitime ale firmei;
 Dreptul la portabilitatea datelor
Aveți dreptul să ne solicitați transferarea datele dvs. cu caracter personal direct
dumneavoastră sau unei alte companii. Aceasta se aplică în cazul datelor cu caracter
personal pe care le prelucrăm prin mijloace automate și numai cu consimțământul dvs. sau
pe baza unui contract încheiat cu dvs. În cazul în care acest lucru este posibil din punct de
vedere tehnic, vom transfera datele dvs. cu caracter personal.
 Dreptul la ștergere
Puteți să ne solicitați ștergerea datelor dvs. cu caracter personal dacă:
• datele nu mai sunt necesare în scopul pentru care au fost colectate sau prelucrate;
• vă retrageți consimțământul pe baza căruia are loc prelucrarea;
• obiectați la prelucrarea datelor dvs. de către SUCCES în interesele legitime ale firmei sau în
scopul trimiterii de mesaje comerciale personalizate;
• SUCCES prelucrează datele dvs. cu caracter personal în mod ilegal, sau o reglementare a
Uniunii Europene ori a unui stat membru al Uniunii Europene impune ștergerea datelor dvs.
cu caracter personal de către SUCCES.
 Dreptul la reclamații
În cazul în care nu sunteți satisfăcut de modul în care am răspuns solicitărilor dvs., aveți
dreptul să faceți o reclamație. De asemenea, atunci cand situatia nu a putut fi rezolvată intre
părti, aveți posibilitatea de a vă adresa autorității responsabile pentru protecția datelor.
 Exercitarea drepturilor dvs.
Dacă doriți să vă exercitați drepturile să faceți o modificare a datelor pe care le deținem
despre dumneavoastră ori o reclamație, vă rugăm să ne contactați. Veți găsi datele de
contact ale biroului SUCCES la finalul acestei Declarații de confidențialitate. Modul în care vă
exercitați drepturile depinde de produsul SUCCES pe care l-ați achiziționat. Exercitarea
drepturilor dumneavoastră, se poate efectua (după caz) prin intermediul site-ului nostru
web, vizitând sediul nostru sau prin telefon. Intenționăm să răspundem la cererea dvs. în cel
mai scurt timp posibil. În unele cazuri, timpul de răspuns poate fi de până la maximum 72
de ore. Dacă avem nevoie de un timp mai îndelungat pentru a soluționa cererea
dumneavoastră, vă vom informa timpul suplimentar care este necesar și vă vom expune

motivele justificate ale întârzierii. În fncție de caz, putem respinge cererea dvs. acolo unde
prin lege este permis, vă vom informa de ce am respins cererea dumneavoastră.

5. Datoria dvs. de a furniza datele
Există anumite informații pe care trebuie să le cunoaștem despre dvs., astfel încât să putem
începe executarea obligațiilor în calitate de Prestator și să ne onorăm obligațiile
contractuale asociate. De asemenea, avem obligația legală de a colecta anumite informații.
Fără aceste date, este posibil să nu putem trimite o factura sau să nu putem efectua
anumite activități iar fără acestea să nu putem îndeplini obiectul contractului.
6. Cum protejăm datele dvs. cu caracter personal
Aplicăm un cadru intern de politici și standarde la toate nivelurile firmelor noastre pentru a
păstra siguranța datelor dvs. Aceste politici și standarde sunt actualizate periodic pentru a
corespunde reglementărilor și evoluției pieței. În mod specific și conform legii, luăm măsuri
tehnice și organizatorice adecvate (politici și proceduri, securitate informatică etc.) pentru a
asigura confidențialitatea și integritatea datelor dvs. cu caracter personal și a modului în
care sunt prelucrate datele dumneavoastră. În plus, angajații SUCCES au obligația de a
păstra confidențialitatea și nu pot divulga datele dvs. cu caracter personal în mod ilegal sau
inutil fără acordul dumneavoastră obținut în prealabil.
7. Cât timp păstrăm datele dvs. cu caracter personal?
Avem dreptul de a păstra datele dvs. cu caracter personal doar pe perioada în care sunt
necesare în scopul pentru care le-am solicitat inițial. După această perioadă, căutăm soluții
fezabile fie să să obținem un nou consimțământ din partea dumneavoastră, fie să arhivăm
datele.
8.Contactați-ne
Dacă doriți să aflați mai multe despre politicile SUCCES în privința datelor și despre modul în
care folosim datele dvs. cu caracter personal, puteți să ne trimiteți un e-mail, să ne apelați
telefonic sau să ne vizitați la biroul nostru. Puteți găsi o listă cu datele de contact la finalul
acestei Declarații de confidențialitate.
9.Domeniul de aplicare a prezentei Declarații de confidențialitate
Acest document reprezintă Declarația de confidențialitate a fiecărei firme din Grupul de
firme SUCCES. Declarația se aplică tuturor entităților SUCCES în măsura în care acestea
prelucrează date cu caracter personal. Putem modifica prezenta Declarație de
confidențialitate pentru a păstra conformitatea cu modificările aduse legislației și/sau a
reflecta modul în care SUCCES prelucrează datele cu caracter personal. Această versiune a
fost modificată la 18 Ianuarie 2022.
Vă puteți exercita aceste drepturi, fie individual, fie cumulat, foarte usor, prin simpla
transmitere a unei solicitări în scris, datată și semnată la sediul nostru din Bistrita, Str.
Marasesti, Nr.2, Cod 420162; la nr de telefon 0727 685 838 / 0749 353 485 sau prin e-mail
la: success.consultanta@gmail.com . În plus, am numit un ofițer responsabil pentru
Protectia Datelor Personale care poate fi contactat zilnic de Luni până Vineri între orele
08:30 – 16:30 dacă există o nelămurire cu privire la orice aspect ce ține de protecția datelor
personale, prin simpla transmitere a unei cereri la datele de contact anterior menționate.

SUCCESCONSULT SRL
BISTRITA
Adresa: Str. Marasesti, Nr. 2, 420162
Telefon: 0727 685 838, 0749 353 485
Email: success.consultanta@gmail.com
SC SUCCESCONSULT SRL
NR. INREG: J12/2734/2018
CUI: 39528746
Capitalul social: 200 RON
Mi-as dori ca in pagina sa fie bifurcarile