DR-15-Investitii-in-plantatii-pomicole-SUCCES-CONSULT-BISTRITA
BENEFICIARI ELIGIBILI
 • fermieri cu excepția persoanelor fizice
 • cooperative agricole și societățile cooperative agricole care reprezintă interesele membrilor fermieri
 • grupuri și organizații de producători

FINANȚARE NERAMBURSABILĂ

65%

VALOAREA FINANȚĂRII

1500000euro
 • max. 1.500.000 €/proiect
 • max. 300.000 €/proiect – Achiziția de utilaje și echipamente agricole
INVESTIȚII ELIGIBILE:
 • Investiții în înființarea și modernizarea fermelor pomicole, inclusiv în înființarea și reconversia plantațiilor pomicole, modernizarea parcului de mașini și utilaje agricole inclusiv remorci și semiremorci tehnologice (specializate pentru activitatea agricolă);
 • Echipamente și sisteme de avertizare timpurie asupra fenomenelor meteorologice nefavorabile;
 • Înființarea/modernizarea facilităților aferente asigurării igienei și biosecurității la nivel de fermă;
 • Investiții în înființarea și modernizarea pepinierelor pomicole;
 • Înființarea, extinderea şi/sau modernizarea unităților de condiționare și/sau depozitare;
 • Înființarea, extinderea şi/sau modernizarea unităților de procesare de la nivelul fermei, inclusiv dotările aferente);
 • Înființarea/dezvoltarea componentei de comercializare/ marketing la nivel de exploatație;
 • Producerea şi utilizarea energiei (electrice si/sau termice) din surse regenerabile (solară, eoliană geotermală, aerotermală etc.);
 • Investiții care contribuie la reducerea emisiilor de GES;
 • Investiții în active necorporale.

Solicită consultanţă online gratuită completând formularul de mai jos!