PNRR-Dotarea-scolilor-SUCCES-CONSULT-BISTRITA-01

Ghid final

BENEFICIARI ELIGIBILI

 • Autoritățile publice centrale: ministerele, alte organe de specialitate
 • Instituția prefectului
 • Autoritățile și instituțiile publice locale Unitățile Administrativ Teritoriale (UAT județ, municipiu reședință de județ, municipiu, orașe, comune), Municipiul București
 • Instituțiile publice și serviciile publice

ALOCARE FINANCIARĂ

285.948.000 €

Valoarea maximă eligibilă a unui proiect:

 • cost unitar pentru lucrările de consolidare seismică de 500 Euro/m2 (arie desfășurată), fără TVA
 • cost unitar pentru lucrările de renovare moderată de 440 Euro/m2 (arie desfășurată), fără TVA;
 • cost unitar pentru lucrările conexe de 500 Euro/m2 (arie desfășurată), fără TVA.

Costul unitar pentru lucrările de consolidare seismică  sau, după caz, costul unitar pentru lucrările conexe include toate cheltuielile proiectului aferente lucrărilor de consolidare seismică sau, după caz, aferente lucrărilor conexe.

CHELTUIELI ELIGIBILE

 • Cheltuieli pentru lucrări de consolidare seismică
 • Cheltuieli pentru lucrări de creștere a eficienței energetice
 • Cheltuieli pentru lucrări conexe pentru respectarea altor cerințele fundamentale privind calitatea în construcții (securitate la incendiu, igienă, sănătate și mediu înconjurător, siguranță și accesibilitate în exploatare, protecție împotriva zgomotului, utilizare sustenabilă a resurselor naturale)
 • Cheltuieli pentru elaborarea sau actualizarea documentațiilor tehnico-economice
 • Cheltuieli cu proiectarea
 • Cheltuieli cu consultanță

FINANȚARE NERAMBURSABILĂ

100%

ANGAJAMENTE – Menținerea investiției pentru 5 ani

PERIOADA DE IMPLEMENTARE: sa nu depășească 30.06.2026

Solicită consultanţă online gratuită completând formularul de mai jos!