PNRR-Dotarea-scolilor-SUCCES-CONSULT-BISTRITA-01

Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe – Ghid Final

BENEFICIARI ELIGIBILI

Toate tipurile de unități administrativ-teritoriale (comune, orașe, municipii, sectoare ale Municipiului București și județe), instituțiile de învățământ superior de stat care au înființate în cadrul lor unități de învățământ preuniversitar, precum și statele majore ale categoriilor de forțe/comandamente de armă, care au înființate în cadrul lor unități de învățământ preuniversitar.

VALOAREA FINANȚĂRII

Valoarea maximă diferă în funcție de proiect

Alocare financiară: 1.068.260.200 euro

INTENSITATEA FINANȚĂRII

100%

 

 

ACTIVITĂȚI ELIGIBILE

  • În cadrul acestui apel vor fi susținute 5 tipuri majore de investiții integrate, respectiv 4 linii de finanțare distincte, respectiv:

a) digitalizarea mediilor de învățare din învățământul preuniversitar, prin achiziționarea unor echipamente informatice necesare procesului didactic,
b) dotarea laboratoarelor de informatică din școlile din rețeaua de educație națională de la toate ivelurile, inclusiv din palatele copiilor, cluburi și cluburi sportive, inclusiv din rețeaua de învățământ profesional și tehnic (IPT),
c) dotarea cu mobilier a sălilor de clasă pentru toate nivelurile de învățământ, de la preșcolar la liceu, și a spațiilor sportive din palate ale copiilor și cluburile sportive, în situația în care acesta nu a fost schimbat în ultimii 5 ani, calendaristici, calculați de la data înregistrării în contabilitate a bunurilor până la data închiderii prezentului apel,
d) echiparea cabinetelor, a cabinetelor de asistență psihopedagogică și a laboratoarelor de științe precum și înființarea unora noi, în situația în care există spații disponibile în unitatea de învățământ sau în alte tipuri de instituții eligibile în cadrul apelului (palate ale copiilor, cluburi, cluburi sportive, centre de asistență psihopedagogică);
e) echiparea atelierelor de practică, inclusiv cu componente digitale specifice domeniului de calificare.

Solicită consultanţă online gratuită completând formularul de mai jos!