PNDR 4.1.8 - Condiționare, procesare și marketing-legume și cartofi - modernizarea exploatației

Condiționare, procesare și marketing- legume și cartofi – modernizarea exploatației

Beneficiari eligibili

 • PFA, II, IF, SRL, SA, SNC, SCS, SCA, SCCP,
 • Societate agricolă, Societate cooperativă agricolă,
 • Cooperativă agricolă,
 • Institute de cercetare-dezvoltare din domeniul agricol,
 • Grupuri de producători și organizațiile de producători,
 • Composesorate, obștile și alte forme asociative.

Valoarea finanțării

max. 1.500.000 euro

 • Ferme vegetale: max. 1.000.000 euro
 • Forme asociative: max. 1.500.000 euro

ALOCAREA FINANCIARĂ: 50 milioane euro

Intensitatea finanțării

90%

Operațiuni/ Acțiuni eligibile

 • Înființarea, extinderea şi/sau modernizarea unităților de condiționare și/sau procesare a legumelor și cartofilor la nivel de fermă;
 • Înființarea, extinderea şi/sau modernizarea unităților de procesare a legumelor și cartofilor la nivel de fermă (doar ca o componentă secundară a proiectului);
 • Înființarea/dezvoltarea componentei de comercializare (magazine la poarta fermei, rulote alimentare etc) (doar ca o componentă secundară a proiectului);
 • Înființarea, extinderea şi/sau modernizarea căilor de acces în cadrul fermei, inclusiv a utilităților și racordărilor doar ca o componentă secundară a proiectului;
 • Investiții în producerea şi utilizarea energiei din surse regenerabile (doar ca și componentă secundară a proiectului);
 • Investiții în instalații pentru producerea de energie electrică și/sau termică (doar ca și componentă secundară a proiectului);
 • Investiții necorporale: achiziționarea sau dezvoltarea de software și achiziționarea de brevete, licențe, drepturi de autor, mărci (doar ca și componentă secundară a proiectului);

Angajamente

Menținerea investiției: 5 ani

Perioada de implementare

36 de luni