PNDR 4.1.7 - Legume (inclusiv în spații protejate) și cartofi (producție primară, condiționare și marketing) – înființare, extindere, modernizare

Legume (inclusiv în spații protejate) și cartofi (producție primară, condiționare și marketing) – înființare, extindere, modernizare

Beneficiari eligibili

 • PFA, II, IF, SRL, SA, SNC, SCS, SCA, SCCP,
 • Societate agricolă, Societate cooperativă agricolă,
 • Cooperativă agricolă,
 • Institute de cercetare-dezvoltare din domeniul agricol,
 • Grupuri de producători și organizațiile de producători,
 • Composesorate, obștile și alte forme asociative.

Valoarea finanțării

max. 1.500.000 euro

Ferme vegetale:

 • până la 250.000 SO – 600.000 euro, respectiv 1.000.000 euro în spații protejate
 • între 250.000 SO – 500.000 SO – 700.000 euro, respectiv 1.500.000 pentru spații protejate.
 • peste 500.000 SO – 800.000 euro, respectiv 1.500.000 euro pentru spații protejate.

ALOCAREA FINANCIARĂ: 100 milioane euro

Intensitatea finanțării 90%

Operațiuni/ Acțiuni eligibile

 • Înfiintarea, extinderea şi/sau modernizarea, inclusiv dotarea tehnică a fermelor de legume și/sau cartofi;
 • Înfiintarea, extinderea şi/sau modernizarea unităților de condiționare, în vederea creșterii valorii adăugate a produselor, inclusiv marketingul produselor, doar ca și componente secundare ale proiectului;
 • Investiții în înființarea şi/sau modernizarea instalaţiilor pentru irigaţii în cadrul fermei, inclusiv facilități de stocare a apei la nivel de fermă, doar ca și componentă secundară a proiectului;
 • Înființarea şi/sau modernizarea căilor de acces în cadrul fermei, inclusiv a utilităţilor şi racordărilor, doar ca și componentă secundară a proiectului;
 • Investiții în producerea şi utilizarea energiei din surse regenerabile (doar ca și componentă secundară a proiectului);
 • Investiții în instalații pentru producerea de energie electrică și/sau termică (doar ca și componentă secundară a proiectului);
 • Investiții necorporale: achiziționarea sau dezvoltarea de software și achiziționarea de brevete, licențe, drepturi de autor, mărci (doar ca și componentă secundară a proiectului);

Angajamente

Menținerea investiției: 5 ani

Perioada de implementare 36 de luni