PNDR 4.1.5-4.1.6 - Investiții în zootehnie (producție primară, condiționare și marketing)
Detalii ( se afiseaza doar la accesare )

Investiții în zootehnie (producție primară, condiționare și marketing) – NAȚIONAL / MONTAN

 •  FONDURI EPUIZATE

Beneficiari eligibili

 • PFA, II, IF, SRL, SA, SNC, SCS, SCA, SCCP,
 • Societate agricolă, Societate cooperativă agricolă,
 • Cooperativă agricolă,
 • Institute de cercetare-dezvoltare din domeniul agricol,
 • Grupuri de producători și organizațiile de producători,
 • Composesorate, obștile și alte forme asociative.

Valoarea finanțării

max. 1.500.000 euro

Ferme zootehnice:

 • 8.000 SO – 500.000 SO – max. 1.000.000 euro
 • 500.000 SO – 1.000.000 SO – max. 1.500.000 euro
 • de peste 1.000.000 SO – max. 1.500.000 euro

Cooperatiive și grupuri de producători și organizații de producători – max. 1.500.000 euro

ALOCAREA FINANCIARĂ:

 • Național: 240 milioane euro

Intensitatea finanțării 90%

Operațiuni/ Acțiuni eligibile

 • Înființarea, extinderea şi/sau modernizarea fermelor zootehnice, inclusiv introducerea de tehnologii eficiente de reducerea emisiilor poluării și respectarea standardelor Uniunii care vor deveni obligatorii pentru exploataţii în viitorul apropiat, și cele pentru depozitarea/gestionarea adecvată a gunoiului de grajd;
 • Înființarea, extinderea şi/sau modernizarea unităților de condiționare a produselor agricole la nivel de fermă și înființarea/dezvoltarea componentei de comercializare (magazine la poarta fermei, rulote alimentare etc) ca și componentă secundară a proiectului;
 • Investiții în înființarea şi/sau modernizarea instalaţiilor pentru irigaţii în cadrul fermei doar ca și componentă secundară a proiectului;
 • Înființarea, extinderea şi/sau modernizarea căilor de acces în cadrul fermei, inclusiv a utilităţilor şi racordărilor doar ca și componentă secundară a proiectului;
 • Investiții în producerea şi utilizarea energiei din surse regenerabile (doar ca și componentă secundară a proiectului);
 • Investiții în instalații pentru producerea de energie electrică și/sau termică (ca și componentă secundară a proiectului);
 • Investiții necorporale: achiziționarea sau dezvoltarea de software și achiziționarea de brevete, licențe, drepturi de autor, mărci (doar ca și componentă secundară a proiectului);
 • Înființarea, extinderea și/sau modernizarea fermelor zootehnice prin achiziția de utilaje agricole necesare pentru culturile utilizate în furajarea animalelor, doar ca o componentă secundară a proiectului.

Angajamente

Menținerea investiției: 

5 ani

Perioada de implementare :

36 de luni