Plan de afaceri cu Succes Consult – Servicii pentru realizarea ideilor de afaceri

      Oferim servicii de consultanţă şi de implementare a planului de afaceri pentru toate tipurile de bussines ( industrie, agricultură, servicii ), cu finanţare nerambursabilă din fonduri europene şi naţionale. În cazul în care ai o ideea de afaceri care crezi că este ideală pentru tine alege un program de finanţare şi vezi câţi bani poţi primi şi la ce anume îi poţi folosi.  Scopul unui plan de afaceri realizat de agenţia de consultanţă Succes Consult este de a demonstra că afacerea ta este eligibilă pentru finanţare. Etapa următoare finanţării proiectului este implementarea sa.

   Ce reprezintă practic această etapă ?  Etapa implementării constă în controlul si aplicarea etapelor prevăzute în planul finanţat, astfel încât afacerea să devină aducătoare de profit şi prosperitate. În concluzie, după ce afacerea a fost declarată eligibilă, planul de afaceri trebuie implementat pas cu pas pentru a asigura succesul afacerii. Acestea sunt obiectivele serviciilor oferite de către agenţiei noastre de consultanţă.

 

plan de afaceri_start up nation 2018

CONSULTANŢĂ PERSONALIZATĂ - IDENTIFICAREA FINANŢĂRII

 • Identificăm sursele de finanţare eligibile pentru proiectele clientilor
 • Ne informăm permanent despre finanţările oferite de Uniunea Europeană, Guvernul României şi alte surse
 • Oferim consultanţă orientată spre finantarea cu succes a proiectelor realizate
 • Urmărim permanent modificările legislative
 • Monitorizarea personalizată a oportunităţilor de finanţare

REALIZĂM PROIECTE - CERERI DE FINANŢARE

 • Planuri de afaceri
 • Proiecţii economico -financiare
 • Studii de piaţă
 • Analiză cost-beneficiu
 • Studii de marketing
 • Depunem proiectele  însoţite de documentele anexe
 • Oferim asistenţă pe perioada verificării proiectelor
 • Întocmirea specificațiilor tehnice

CONSULTANŢĂ IMPLEMENTARE PROIECTE - ACHIZIŢII

 • Elaborare rapoarte de progres depuse cu cererile de rambursare intermediare și rapoarte finale
 • Consultanță și verificare documente justificative necesare, întocmire dosar cereri de rambursare/cereri de plată
 • Consultanţă şi ajutor oferit pentru furnizorii/terții/echipa de management proiect
 • Consultanță în analiza ofertelor primite din partea potențialilor furnizori/prestatori

Plan de afaceri –

consultanţă, elaborare, implementare, monitorizare

 

Solicitanţii pot accesa finanţări  nerambursabile din fonduri europene şi naţionale pentru realizarea următoarelor tipuri de investiţii : construcţie de clădiri destinate desfăşurării activităţii (hale de producţie, clinici, laboratoare, pensiuni turistice, hoteluri, ferme animale, ferme vegetale, sere, silozuri, depozite frigorifice, etc),  achiziţie linii de producţie, achiziţie utilaje şi echipamente pentru producţie, achiziţie infrastructură, IT (hardware, software şi alte aplicaţii online pentru afaceri),  mijloace de transport, promovare online, promovare la târguri interne şi internaţionale, etc. Dacă ai luat decizia să devii  clientul nostru vei beneficia de consultanţă începând de la  ideea de proiect până la finalizarea perioadei de raportare aferentă programului de finanţare, astfel:

1.Întelegem ideea pe care vrei să o transformi în realitate. Identificăm cea mai bună strategie de punere în aplicare a obiectivelor propuse. Oferim soluţii optime pentru dezvoltarea afacerii.

2.Stabilim posibilităţiile de finanţare. Încadrăm propunerea de proiect pe un program de finanţare, respectând criteriul privind cel mai optim şi mai avantajos program pentru dezvoltarea afacerii.

3.Elaborăm proiectul. Documentaţia referitoare la afacere precum si obiectivele indentificate, realizănd un proiect care să respecte cerinţele programului de finanţare. Întocmim dosarul de finanţare.

4.Consultanţă pentru implementare proiect. Oferim consultanţă pentru managementului de proiect, pentru desfăşurarea investiţiei şi achiziţionarea tuturor utilajelor, echipamentelor, serviciilor prevăzute în proiect. Elaborăm toate documentele necesare obţinerii finanţării solicitate pentru achiziţia acestora.

5.Monitorizăm proiectul. Acordăm sprijin pe toată durata de monitorizare a proiectului (perioada post-implementare) în vederea realizării tuturor raportărilor către autorităţile contractante.

plan de afaceri_succes consult
Plan de afaceri - Succes Consult vă oferă servicii de consultanţă pentru finanţare nerambursabilă - Fonduri europene şi Start-up Nation 2018 -
23mai 21
Fonduri Europene 2021: Max. 800.000-1,5 Milioane Euro Pentru Construcții, Echipamente, Magazin Online și Alte Investiții în Procesare De Produse Agricole

Fonduri europene 2021: Max. 800.000-1,5 milioane Euro pentru construcții, echipamente, magazin online și alte investiții în procesare de produse agricole

Submăsura 4.2 - procesare și marketing de produse agricole Rata sprijinului public nerambursabil va fi de 50% din totalul cheltuielilor eligibile pentru IMM-uri și forme asociative și 40% pentru alte întreprinderi și nu va depăși: -    pentru microintreprinderi și  întreprinderi mici: 800.000 Euro/ proiect pentru investițiile noi permise în cadrul fișei…

Vezi câţi bani poţi primi
13mai 21
AFIR A Lansat Primele Ghiduri Pentru Fonduri Europene In 2021

AFIR a lansat primele Ghiduri pentru fonduri europene in 2021

AFIR a lansat primele Ghiduri pentru fonduri europene in 2021. Este vorba despre submasurile: 9.1. ÎNFIINŢAREA GRUPURILOR DE PRODUCĂTORI ÎN SECTORUL AGRICOL 4.2. SPRIJIN PENTRU INVESTIŢII ÎN PROCESAREA /MARKETINGUL PRODUSELOR AGRICOLE 16.4. si 16.4.a SPRIJIN ACORDAT PENTRU COOPERARE ORIZONTALĂ ŞI VERTICALĂ ÎNTRE ACTORII DIN LANŢUL DE APROVIZIONARE ÎN SECTOARELE AGRICOL…

Vezi câţi bani poţi primi
13mart. 21
Finanțări 2021 Pentru Afaceri Neagricole La Sate

Finanțări 2021 pentru afaceri neagricole la sate

Finanțări 2021 pentru afaceri neagricole la sate Submăsura 6.2 În anii trecuți, antreprenorii români au putut obține fonduri nerambursabile de câte 50.000 de euro sau 70.000 de euro pentru afaceri non-agricole la sate, prin sumbăsura 6.2, fără să fie nevoit să aducă de acasă cofinanțare proprie. Bugetul de anul acesta…

Vezi câţi bani poţi primi