DR-18-Investitii-in-floricultura-SUCCES-CONSULT-BISTRITA
BENEFICIARI ELIGIBILI
 • fermieri cu excepția persoanelor fizice
 • cooperative agricole și societățile cooperative agricole care reprezintă interesele membrilor fermieri
 • grupuri și organizații de producători

INTENSITATEA FINANȚĂRII

65%

VALOAREA FINANȚĂRII

Maximum 100.000EURO
INVESTIȚII ELIGIBILE
 • Investiții în înființarea, extinderea şi/sau modernizarea exploatațiilor specializate în cultura de flori, plante ornamentale, plante medicinale și plante aromatice, atât pentru culturile în câmp cât și pentru culturile în spații protejate;
 • Dotarea tehnică a fermelor cu utilaje agricole, inclusiv remorci și semiremorci tehnologice specifice florilor, plantelor aromatice, medicinale și ornamentale atât pentru culturile în câmp cât și pentru culturile în spații protejate;
 • Înființarea, extinderea şi/sau modernizarea unităților de condiționare și/sau depozitare;
 • Înființarea, extinderea şi/sau modernizarea unităților de procesare de la nivelul fermei;
 • Înființarea/dezvoltarea componentei de comercializare/marketing la nivel de exploatație, inclusiv magazinele la poarta fermei sau rulotele alimentare;
 • Înființarea şi/sau modernizarea echipamentelor pentru irigații;
 • Producerea şi utilizarea energiei din surse regenerabile (solară, eoliană, geotermală, aerotermală, hidrotermală etc.);
 • Investiții în active necorporale.

Solicită consultanţă online gratuită completând formularul de mai jos!