Firme eligibile

  • Microîntreprinderi, întreprinderi mici, întreprinderi mijlocii, indiferent de gradul lor de afecţiune în context COVID, care investesc în anumite domenii de activitate.
Minimum 50 000euro
Maximum 200 000euro

Finanțare nerambursabilă

Max.85% - Contribuţie proprie Min.15%

Activități și cheltuieli eligibile

  • Achiziţii de terenuri: max 10% din valoarea eligibilă a proiectului;
  • Achiziţia de clădiri / Realizarea de construcţii noi / Reabilitarea de clădiri existente;
  • Consultanţă, proiectare şi asistenţă tehnică, dirigenţie;
  • Echipamente tehnologice, active corporale, necorporale, alte mijloace fixe;
  • Mobilier specific, inclusiv obiecte de inventar;
  • Mijloace de transport mărfuri şi persoane – pentru firme specializate în transport, dotarea mijloacelor de transport existente.

Solicită consultanţă online gratuită completând formularul de mai jos!