DR-22-Procesare-produse-agricole-si-pomicole
BENEFICIARI ELIGIBILI
 • fermieri cu excepția persoanelor fizice
 • cooperative agricole și societățile cooperative agricole care reprezintă interesele membrilor fermieri
 • grupuri și organizații de producători

FINANȚARE NERAMBURSABILĂ

65%

VALOAREA FINANȚĂRII

10000000euro
 • max. 10.000.000 € –investiții de înființare investiții de procesare pentru sectoarele legume-fructe, industria de morărit, ulei și nutrețuri combinate
 • max. 7.000.000 € – toate celelalte investiții de înființare
 • max. 3.000.000  € – investiții de modernizare
 • Înființarea, extinderea şi/sau modernizarea infrastructurii de condiționare, depozitare și/sau procesare a produselor agricole și pomicole;
 • Înființarea/dezvoltarea componentei de comercializare/ marketing, ca o componentă secundară a proiectului;
 • Investiții care contribuie la reducerea emisiilor de GES, ca parte componentă secundară a proiectului de investiții
 • Investiții în economia circulară, ca parte componentă secundară a proiectului de investiții;
 • Investiții legate de utilizarea soluțiilor digitale în condiționare, procesare, marketing și management, ca parte componentă secundară a proiectului, necesare pentru desfășurarea activității vizate prin proiect;
 • Îmbunătățirea controlului intern al calității, ca parte secundară a proiectului.

Solicită consultanţă online gratuită completând formularul de mai jos!