DR-20-Investitii-in-sectorul-zootehnic-SUCCES-CONSULT-BISTRITA
BENEFICIARI ELIGIBILI
 • fermieri cu excepția persoanelor fizice
 • cooperative agricole și societățile cooperative agricole care reprezintă interesele membrilor fermieri
 • grupuri și organizații de producători

FINANȚARE NERAMBURSABILĂ

65%

VALOAREA FINANȚĂRII

2000000euro
 • max. 2.000.000 €/proiect
 • max. 300.000 euro/proiect – achiziții simple de utilaj și echipament

INVESTIȚII ELIGIBILE

 • Înființarea, extinderea și/sau modernizarea adăposturilor de animale, inclusiv a facilităților necesare pregătirii și/sau distribuirii hranei animalelor din exploatație, a căilor de acces, utilităților și racordărilor necesare exploatațiilor zootehnice;
 • Dotarea cu utilaje agricole inclusiv remorci și semiremorci tehnologice specializate pentru activitatea agricolă, inclusiv utilajele agricole necesare asigurării bazei furajere;
 • Înființarea, extinderea și/sau modernizarea unităților de condiționare și/sau depozitare;
 • Înființarea, extinderea și/sau modernizarea unităților de procesare de la nivelul fermei, inclusiv dotările aferente;
 • Înființarea/dezvoltarea componentei de comercializare/ marketing la nivel de exploatație, inclusiv magazinele la poarta fermei sau rulotele alimentare;
 • Înființarea/modernizarea facilităților aferente asigurării igienei și biosecurității la nivel de fermă;
 • Înființarea și/sau modernizarea echipamentelor pentru irigații în cadrul fermei;
 • Investiții în active necorporale.

Solicită consultanţă online gratuită completând formularul de mai jos!