Instalarea Tanarului Fermier

SUBMĂSURA 6.1 – Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri

SUBMĂSURA 6.1 – Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri

Solicitanţi eligibili:

 1. tanarul fermier trebuie sa aibe varsta maxima de 40 de ani si domiciliul in mediul rural;
 2. persoana juridică cu mai mulţi acţionari unde un tânăr fermier se instalează și exercită un control efectiv pe termen lung în ceea ce privește deciziile referitoare la gestionare, la beneficii și la riscurile financiare legate de exploatație. Varsta maxima de 40 de ani si domiciliul in mediul rural.
 3. Persoana fizica autorizata;
 4. Intreprindere individuala;
 5. Intreprindere familiala;
 6. Societate cu raspundere limitata;
 7. să fie persoană juridică română;
 8. să acţioneze în nume propriu;

Sprijinul  nerambursabil se acordă pentru o perioadă de trei/ cinci ani (perioada de cinci ani se aplică doar pentru sectorul pomicol) și este de:

 1. 50 000 de euro pentru exploatațiile care au 30.000 S.O. și 50.000 SO
 2. 40 000 de euro pentru exploatațiile care au 12.000 S.O. și 29.999 SO

(calculul SO se realizează pe baza coeficienţilor din Cererea de Finanţare, conform tabelului de SO, anexat la Ghidul Solicitantului)

Sprijinul pentru instalarea tinerilor fermieri se va acorda sub formă de primă în două tranșe, astfel:75% din cuantumul sprijinului la încheierea deciziei de finanțare si 25% din cuantumul sprijinului se va acorda cu condiția implementării corecte a planului de afaceri, fără a depăși trei* ani (*cinci ani pentru exploatațiile pomicole), de la încheierea contractului de finanțare.

Exploataţia are nevoie să îndeplinească următoarele condiţii:

 1. Exploataţia are o dimensiune economică cuprinsă între 12.000 – 50.000 SO;
 2. Exploataţia este înregistrată ca microîntreprindere/ întreprindere mică;
 3. Exploataţia este înregistrată obligatoriu în Registrul Unic de Identificare – APIA, în Registrul agricol și/ sau în Registrul exploatațiilor – ANSVSA;

Aceasta masura efectuata prin PNDR 2014-2020 nu se adreseaza pentru urmatoarea categorie

 1. Debitori inregistrati la AFIR, pentru Programul SAPARD SI FEADR,până la achitarea integrală a datoriei față de AFIR, inclusiv a dobânzilor și majorărilor de întârziere;
 2. Solicitanții/ beneficiarii care au contracte de finanţare pentru proiecte nerealizate încetate din proprie iniţiativă, după încasarea avansului sau cel puțin a unei cereri de plată;
 3. Beneficiarii măsurii :
 • 112 „Instalarea tinerilor fermieri”,:-măsurii 411-112 „Instalarea tinerilor fermieri” prin LEADER,
 • măsurilor 141 „Sprijinirea fermelor agricole de semisubzistenta”
 • 411-141 „Sprijinirea fermelor agricole de semisubzistenta” prin LEADER , din PNDR 2007-2013,
 • submăsurii 6.1 „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri”,
 • 6.3 „Sprijin pentru dezvoltarea ferme
 • 112 „Instalarea tinerilor fermieri”,:-măsurii 411-112 „Instalarea tinerilor fermieri” prin LEADER,
 • măsurilor 141 „Sprijinirea fermelor agricole de semisubzistenta”
 • 411-141 „Sprijinirea fermelor agricole de semisubzistenta” prin LEADER , din PNDR 2007-2013,
 • submăsurii 6.1 „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri”,
 • 6.3 „Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici” din PNDR 2014-2020;
 • sM 6.1 care depun proiecte pentru oricare dintre celelalte măsuri care privesc activități agricole din cadrul PNDR 2014 – 2020, până la acordarea celei de-a doua tranșe de plată;
 • M6.1 până la acordarea celei de-a doua tranșe de plată din cadrul PNDR 2014-2020,
 • sM4.1, sM4.1a, sM4.2, 4.2a și sM6.4 finanțate prin PNDR 2014-2020;
 • sM 6.1 care depun proiecte pentru oricare dintre celelalte măsuri care privesc activități agricole din cadrul PNDR 2014 – 2020, până la acordarea celei de-a doua tranșe de plată;
 • M6.1 până la acordarea celei de-a doua tranșe de plată din cadrul PNDR 2014-2020,
 • sM4.1, sM4.1a, sM4.2, 4.2a și sM6.4 finanțate prin PNDR 2014-202

4. Exploataţiile care au beneficiat de sprijin prin intermediul măsurii 112 „Instalarea tinerilor fermieri”, au proiecte nefinalizate în cadrul :

 • Măsurii 141 „Sprijinirea fermelor agricole de semisubzistenta ”, din PNDR 2007-2013
 • submăsurii 6.1 „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri”
 • submasurii 6.3 „Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici”, din PNDR 2014-2020;

Condiţii minime pentru a beneficia de acordarea sprijinului:

 1. Microîntreprinderilor și intreprinderilor mici;
 2. Tanarul fermier trebuie sa aibe o exploatatie agricola cu maximum 24 de luni înaintea depunerii Cererii de Finanţare la AFIR;
 3. O exploatație agricolă cu dimensiunea economică cuprinsă între 12.000 și 50.000 SO ;
 4. tanarul fermier trebuie sa aiba minim 18 ani,minim 8 clase, si  competențe și aptitudini profesionale
 5. Un  Plan de Afaceri pentru dezvoltarea activităţilor agricole din cadrul exploataţiei agricole pentru care solicită sprijin;
 6. Implementarea planului trebuie să înceapă în termen de cel mult 9 luni de la data deciziei de acordare a sprijinului;
 7. Inainte de a solicita transa a doua de plată, beneficiarul trebuie sa faca dovada creşterii performanţelor economice ale exploatației, prin comercializarea producției proprii în procent de minimum 20% din valoarea primei tranșe de plată.
 8. Beneficiarul îşi va stabili domiciliul și sediul social în Unitatea Administrativ Teritorială în care este înregistrată exploataţia, şi locul de muncă,
 9. Solicitantul se angajează să devină fermier activ
 10. Pentru exploatați agricole care vizează creșterea animalelor, Planul de Afaceri va prevede în mod obligatoriu amenajări de gestionare a gunoiului de grajd, conform normelor de mediu .
 11. În cazul înființării/ adaptării platformelor de gestionare a gunoiului de grajd se vor respecta prevederile Codului de bune practici agricole pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați din surse agricole

Caracteristicile de selecţie ale proiectului

 1. Se realizeaza lunar o evaluare proiectelor;
 2. Potrivit tabelui de selectie,punctajul minim este de 25 de puncte;
This Post Has 8 Comments
 1. Buna ziua,
  referitor la: Masura6.3 – să aibă exploataţia agricolă înregistrată, conform prevederilor legislative naționale, cu cel puţin 24 de luni înainte de solicitarea sprijinului
  In cazul meu : exploatatia este inregistrata , dar nu pe numele meu(pe numele mamei mele). Eu am domiciliul pe adresa exploatatiei doar de 12 luni. Ce se poate face in acest caz !?

 2. As dori o informare despre masura 6.1 instalarea tinerilor fermieri. , detin 20 h de pasune si 150 de oi ma incadrez undeva as putea sa solicit. ..

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.